Γλώσσες

Ο ολιγομελής χαρακτήρας των τμημάτων, καθώς και η προσωπική ενασχόληση από μέρους των καθηγητών συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία και πρόοδο των μαθητών. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας δεν λειτουργούμε σαν εμπορική επιχείρηση με σκοπό την εκμετάλλευση, γι’ αυτό και οι τιμές μας είναι ασυναγώνιστα χαμηλές!

Αγγλικά

 • Certificate of Proficiency in English
 • Certificate of Advanced in English, CAE
 • First Certificate in English, FCE
 • Certificate of Proficiency in English, ECPE
 • Advanced Level Certificate, ALCE
 • Certificate of Competency in English, ECCE
 • Προγράμματα Σπουδών ESB και IELTS
 • Pre-Junior Classes
 • Junior Classes
 • Senior Classes
 • Πτυχιακά Προγράμματα

Γερμανικά

 • GOETHE-ZERTIFIKAT A1

 • GOETHE-ZERTIFIKAT A2

 • GOETHE-ZERTIFIKAT B1

 • GOETHE-ZERTIFIKAT B2

 • GOETHE-ZERTIFIKAT C2

 • TESTDAF

Γαλλικά

 • DELF A1/DALF A1. Πιστοποιεί τις στοιχειώδης γνώσεις οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε καθημερινές καταστάσεις.
 • DELF A2/DALF A2. Πιστοποιεί το στοιχειώδης επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς διαλόγους.
 • DELF B1. Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας.
 • DELF B2. Πιστοποιεί την ικανότητα συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 3000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων και τέλος την ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών.
 • DALF C1. Πιστοποιεί φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτατα ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες.
 • DALF C2. Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας.
 • Διπλώματα Γαλλικής γλώσσας και Λογοτεχνίας Sorbonne B, B2, B3
 • Sorbonne C1 το οποίο απαλλάσσει από τεστ γλώσσας τους μη Γαλλόφωνους υποψηφίους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εγγραφούν για πτυχιακές-μεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης.

Computers

Μέσα από σύγχρονα προγράμματα, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε επιπέδου, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη νέα τεχνολογία, αλλά κυρίως εξασκούν και διευρύνουν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων κατανόησης κειμένου, γραμματικής, λεξιλογίου, προφοράς, listening και ορθογραφίας.

Ακόμη, στο εργαστήριο των υπολογιστών παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην εκπαιδευτικό λειτουργικό σύστημα Edubuntu, μια διανομή Linux στην αγγλική γλώσσα ειδική για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Θερινά τμήματα

Για όλες τις γλώσσες παρέχονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές που το έχουν ανάγκη, καθώς και μαθήματα εντατικής διδασκαλίας για αλλαγή επιπέδου κατά τη θερινή περίοδο.